Yandex - 俄罗斯重要网络服务门户之一

网站介绍

Yandex是俄罗斯重要网络服务门户之一。据Gallup传媒,ФОМ 和 Комкон调查公司资料,Yandex是俄罗斯网络拥有用户最多的网站。2006年初每天访问Yandex的人数(包括外国访问者)达到四百万。

人气走势